- Start
- O ECUK / ECDL
- Rodzaje certyfikatu
- Egzaminy
- Ośrodki egzaminacyjne
- Polskie Biuro ECDL
- FAQ

- Przydatne publikacje

Rodzaje certyfikatu ECUK / ECDL

Poza standardowym certyfikatem, mamy możliwość zdobycia dodatkowych, w niektórych przypadkach ukierunkowanych certyfikatów. I tak, do wyboru mamy:

 • ECDL Advanced

  (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych:
  1. AM3: Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
  2. AM4: Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
  3. AM5: Bazy danych, poziom zaawansowany
  4. AM6: Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany
  Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.

  Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

  Egzaminy można zdawać w Centrach Egzaminacyjnych ECDL-A przed specjalnie przygotowanymi Egzaminatorami ECDL-A.

   

 • ECDL CAD

  jest to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania. CAD to skrót od Computer Aided Design - Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

  Certyfikat ECDL CAD zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (2D).

  Aby uzyskać Certyfikat ECDL CAD należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL CAD. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL CAD w postaci karty plastikowej. Do egzaminu może przystąpić każdy chętny.

  Zakres informacji wymaganych do zdania egzaminu można znaleźć w Syllabusie ECDL CAD (obecnie w wersji 1.5).

   

 • e-Citizen ECDL

  e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonały, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.

  e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.

  Do kogo skierowany jest e-Citizen (e-Obywatel)?

  e-Citizen jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla ludzi z ograniczoną wiedzą z zakresu informatyki i mechanizmów Internetu.

  e-Citizen skierowany jest do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności ale pożądane jest posiadanie niewielkiej wiedzy informatycznej przed przystąpieniem do tego programu.

  źródło: Polskie Biuro ECDL

(C) 2007 by miniserwis.info
cheap phone card