- Start
- O ECUK / ECDL
- Rodzaje certyfikatu
- Egzaminy
- Ośrodki egzaminacyjne
- Polskie Biuro ECDL
- FAQ

- Przydatne publikacje

Najczęściej zadawane pytania

Poniższe pytania i odpowiedzi padły na spotkaniu z panem Jackiem Staworzyńskim - Sekretarzem Generalnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Małgorzata Piątkowska: Czy egzaminy z 7 modułów można zdawać w dowolnej kolejności?
Jacek Staworzyński: Tak, jak najbardziej. Kolejność ustala sam zdający i umawia terminy
z egzaminatorem.

MP: W jakim czasie należy zdać egzaminy ze wszystkich modułów?
JS: W ciągu 3 lat od momentu przystąpienia do pierwszego egzaminu.

MP: Czy można zdawać jednocześnie egzaminy z więcej niż 1 modułu?
JS: Można.

MP: Jaka jest procedura zdawania egzaminów?
JS: Każda osoba zdająca egzamin musi dokonać wpłaty za moduł i wykupić przed pierwszym egzaminem Kartę Umiejętności Komputerowych, gdzie będzie odnotowywane złożenie każdego egzaminu. Po zdaniu ostatniego egzaminu zdający wysyła Kartę do Polskiego Biura ECDL, gdzie jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych.

MP: Czy za egzamin można zapłacić kilka dni po egzaminie?
JS: Nie, osoba zdająca musi tuż przed przystąpieniem do egzaminu okazać egzaminatorowi potwierdzenie wpłaty.

MP: Czy egzaminy można zdawać zdalnie, przez Internet?
JS: (śmiech) Nie, nie jest to możliwe, ponieważ egzaminator nie widziałby wtedy kto tak naprawdę siedzi przy komputerze.

MP: Gdzie można zdawać egzaminy?
JS: W miejscu uzgodnionym z egzaminatorem, najlepiej wskazanym przez niego samego.

MP: Czy osoba niesprawna ruchowo może liczyć na to, że egzaminator do niej przyjedzie?
JS: Tak, ale oczywiście należy to uzgodnić z egzaminatorem.(...)

MP: Gdzie należy szukać egzaminatora?
JS: Informacje można uzyskać w biurze PTI lub też na stronie www głównej siedziby ECDL w Polsce, która mieści się w Lublinie. Znajduje się tam pełna lista egzaminatorów i kontakty (telefony, e-mail).

MP: Czy egzaminator może pomóc w przygotowaniu się do egzaminu poprzez udzielenie wskazówek, korepetycji?
JS: Nie. Kontakty osoby zdającej z egzaminatorem w innym celu niż uzgodnienie terminu egzaminu i zdawanie, nie może mieć miejsca. (...)

MP: Jaki jest koszt uzyskania certyfikatu ECDL?
JS: Dokładna informacja znajduje się na stronie www Polskiego Biura ECDL

Źródło: ecdl.idn.org.pl

(C) 2007 by miniserwis.info
cheap phone card